Finalizacja prac remontowych na łódzkiej ulicy Transportowej – mieszkańcy korzystają z gładkiego asfaltu

Koniec prac renowacyjnych na łódzkiej ulicy Transportowej w dzielnicy Wiskitno oznacza, że mieszkańcy mogą już cieszyć się jazdą po nowej asfaltowej nawierzchni. Jest to jedna z kolejnych dróg osiedlowych w Łodzi, która przeszła gruntowny remont.

Poprawiono standard jazdy na ulicy Transportowej, pokrywając jej odcinek od ulicy Kolumny do Małego Rycerza nowym asfaltem. Wykonano pracę nad kompletną rekonstrukcją drogi oraz jej nawierzchni. Ta inwestycja trafiła na listę ulepszeń w dzielnicy Wiskitno, na której znalazły się już wcześniej wyremontowane ulice Wiskicka i Gościec.

Jednakże nie są to wszystkie plany modernizacyjne zaplanowane dla tego obszaru. Zanim nadejdą wakacje, pobocza wzdłuż całej ulicy Kolumny zostaną utwardzone. W roku 2024 przewiduje się pokrycie asfaltem ulicy Ziemiańskiej. W ciągu dwóch następnych lat, 2024-2025, planowane jest budowanie chodników na odcinku od ulicy Kolumny 96 do Zygmunta, a także od Kalinowskiego do granicy miasta, gdzie powstaną nowe chodniki i nawierzchnia drogowa.

Administracja miejska jest równocześnie zaangażowana w przygotowywanie dokumentacji dotyczącej renowacji ulicy Kolumny od Zygmunta do Kalinowskiego. Tam, w latach 2025-2026, oczekiwane jest wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, co umożliwi budowę nowej drogi z chodnikami w kolejnym roku. W tym samym czasie przebiegać będą również prace nad kreacją obwodnicy Wiskitna, która ma na celu odciążenie osiedla od ciężarówek TIR i ruchu tranzytowego.