Harmonia kulturowa zawarta w świątecznej melodii – projekt Centrum Integracji

Projekt realizowany przez Centrum Integracji ma na celu promowanie jedności i tolerancji między mieszkańcami naszego miasta o różnych narodowościach. Inicjatywa ta, której rdzeniem jest szacunek dla odmienności, zyskuje poparcie profesjonalnych twórców. Muzyka do utworu jest dziełem Piotra Osaka, natomiast autorką tekstu jest Marta Magalska.

Marta Magalska opisuje piosenkę jako hymn do człowieczeństwa i bliskości – nie tylko w okresie świąt. Podkreśla, że wartości takie jak empatia i wspólnota powinny być obecne w codziennym życiu, nie tylko podczas tradycyjnych posiłków świątecznych jak barszcz czy pierogi.

Piosenka była projektem współtworzonym przez 20 wokalistów o różnym pochodzeniu. Swietłana Karasiński z Ukrainy, uczestnicząca w projekcie, przypomina o wyzwaniach językowych i muzycznych, z jakimi musieli się zmierzyć wykonawcy.

Podkreśla ona, że uczestnicy projektu to głównie amatorzy, nie profesjonalni muzycy. Tacy ludzie regularnie biorą udział w tego typu projektach, aby lepiej zintegrować się z polską społecznością i doskonalić swoje umiejętności językowe. Różnorodność taka daje im możliwość nauki i rozwoju za pośrednictwem takich inicjatyw.