Ostatnia faza modernizacji Liściastej, kluczowej arterii w dzielnicy Bałuty

Ulica Liściasta, jedna z głównych arterii w bałuckim krajobrazie miejskim, jest obecnie pogrążona w ostatniej fazie swojej gruntownej modernizacji. Prace obejmują nową nawierzchnię drogową, usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa oraz wzmożone nasadzenia zieleni. To właśnie tam, na rozległym terenie budowy różnych etapów remontu ulicy, skierowaliśmy nasze spojrzenie.

Liściasta jest kluczowym elementem infrastruktury transportowej na Bałutach. Jej początek znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Zgierską, położonym pomiędzy parkami nad Sokołówką i Julianowskim. Od tego miejsca prowadzi dalej, przecinając aleję Włókniarzy i kończąc swoją trasę przy trasie S14.

Aktualnie prace renowacyjne skupiają się na odcinku ulicy położonym na zachód od alei Włókniarzy. Jest to ostatni, trzeci etap przebudowy tej części drogi, gdzie nowa nawierzchnia zostanie zastosowana od ulicy Mglistej aż do torów kolejowych.

Na placu budowy ekipa drogowa koncentruje się obecnie na realizacji prac związanych z budową kanału deszczowego. Przewidywane jest, że w ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się prace ziemne.

Co przyniesie modernizacja Liściastej dla mieszkańców? Po jej zakończeniu, ulica będzie mogła pochwalić się nową, asfaltową nawierzchnią oraz bezpiecznymi dojazdami do nieruchomości. Dodatkowo zostaną posadzone nowe rośliny, a także zamontowane zostanie nowe oświetlenie na całej długości ulicy.

Firma JAGEZ podpisała umowę na realizację tej inwestycji, której koszt wynosi blisko 3,7 mln zł. Zakończenie znaczącej modernizacji ulicy Liściastej jest planowane na rok 2024.