Do 8 maja można składać wnioski na mikrogranty dla lokalnych inicjatyw łodzian

Łodzianie mają możliwość zgłaszania swoich lokalnych projektów do 8 maja w ramach siódmej edycji programu mikrograntowego. Program ten ma na celu wsparcie co najmniej 39 inicjatyw związanych z rozbudową małej infrastruktury, prowadzeniem działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, oraz rozwojem wspólnot i społeczności lokalnych. W puli nagród znajduje się kwota do 5 tys. złotych.

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie oryginalnego pomysłu. Mogą to być różne formy integracji osiedlowej, malowanie muralu, organizowanie pikniku na osiedlowym skwerze czy instalacja ławeczki przed blokiem mieszkalnym. Zarówno mieszkańcy Łodzi, jak i cała społeczność lokalna mają szerokie pole do popisu dzięki mikrograntom.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS umożliwiło ujarzmienie nawet najbardziej kreatywnych pomysłów poprzez przygotowanie specjalnego formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie go nie stanowi większego problemu, a zgłaszający nie muszą reprezentować żadnej organizacji pozarządowej. Wystarczy zebrać grupę minimum trzech osób, sformułować plan i zgłosić go do 8 maja.

Na tegoroczne mikrogranty przewidziano łączną pulę 195 tys. złotych. Maksymalna kwota jaką można otrzymać na pojedynczą inicjatywę to 5 tys. złotych, a minimalna to 500 złotych. Celem programu jest wspieranie jak największej liczby oddolnych działań.

Każdy zgłoszony pomysł przejdzie proces oceny formalnej i merytorycznej. Projekty, które przejdą pozytywnie przez ten etap, będą mogły być realizowane od 1 lipca do 30 listopada.