Kilkaset monet znalezionych w Łodzi przez archeologów i eksploratorów

W ostatnim czasie archeolodzy współpracujący z grupą poszukiwaczy skarbów odkryli monety pochodzące z mennicy działającej na terenie łódzkiego getta podczas przebudowy ulicy Północnej w centrum miasta. Wiktor Stusio z Klubu Poszukiwawczo-Eksploracyjnego w Łodzi mówi: „Najpierw trafiliśmy na 70 monet, a następnego dnia było ich jeszcze więcej”. Znalezisko zostało dokonane w kwietniu, ale przedstawiciele klubu KPE Eksplorer pochwalili się nim dopiero teraz. Zbigniew Rybacki, archeolog, podkreśla, że miejsce to jest ważne historycznie i znajduje się tuż obok jednej z bram prowadzących do getta, dlatego od początku zaplanowano tu prace archeologiczne.

Wyjątkowe odkrycia zapiszą się w historii

Pasjonaci z Klubu Poszukiwawczo-Eksploracyjnego (KPE Eksplorer) działającego przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym zostali zaproszeni do pracy przy odkryciu monet pochodzących z mennicy działającej na terenie łódzkiego getta. Podczas prac przy przebudowie ulicy Północnej w centrum miasta, znaleźli oni 70 monet pierwszego dnia, a następnego dnia było ich jeszcze więcej. Wiktor Stusio z KPE Eksplorer mówi, że znalezisko jest „wyjątkowe”, ponieważ rzadko zdarza się, by w jednym miejscu znajdowało się tak wiele historycznie cennych obiektów.