Miasto Łódź zrywa wszelkie współpracę z miastami partnerskimi w Rosji i na Białorusi ~1669 zzs

Radni miasta Łódź głosowali w środę, dnia 2 marca, nad zerwaniem partnerskich umów z miastami Rosji oraz Białorusi. Podczas głosowania wszyscy radni zagłosowali za zerwaniem współpracy. Miasto postanowiło więc zerwać wszystkie stosunki z Kaliningradem, Iwanowem oraz Mińskiem. W taki sposób władze miasta postanowiły zareagować na obecną sytuację za naszą wschodnią granicą, a więc zbrojną napaść Rosji i Białorusi na Ukrainę.

Czwarta sesja Rady Miejskiej w Łodzi

W środę, dnia 2 marca, w Łodzi odbyła się już czwarta sesja Rady Miejskiej. W związku z obecnymi wydarzeniami na Ukrainie, głównym tematem były umowy partnerskie z miastami najeźdźców. Bez większego żalu wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu o zerwanie umów partnerskich z Kaliningradem, Mińskiem i Iwanowem.

Podczas czwartej sesji Rady Miejskiej w Łodzi podczas zebrania został wygłoszony również specjalny apel. Podczas apelu potępiono obecną agresję Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę.

Sporo miast w Polsce zerwało współpracę z miastami Rosji i Białorusi

Umowy partnerskie pomiędzy miejscowościami w Polsce a sąsiadami z Rosji i Białorusi były zawierane bardzo często. Na ten moment zdecydowana większość miast i miejscowości w Polsce postanowiła zerwać wszelkie umowy partnerskie z miejscowościami z tamtych krajów. Na taki krok zdecydowały się miejscowości z całej Polski, a informacje o kolejnych zerwanych współpracach docierają do nas praktycznie cały czas. Przykładowo na stronie regionalnej miasta Mysłowice możemy przeczytać o zerwaniu umowy partnerskiej z Okręgiem Municypalnym Sokola Góra Miasta Moskwa.