Modernizacja linii kolejowej nr 14: Tydzień zamkniętego przejazdu kolejowego na ul. Płockiej

Polskie Koleje Państwowe (PKP) ogłosiły chwilowe zamknięcie przejazdu kolejowego położonego na ulicy Płockiej, w dzielnicy Retkinia w Łodzi. Decyzja ta jest podyktowana przeprowadzanymi pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej numer 14. Przeanalizujmy, jakie zmiany w organizacji ruchu drogowego czekają nas w związku z tym zamknięciem.

Prace modernizacyjne, które PKP prowadzi dotyczą linii kolejowej numer 14 na odcinku od Łodzi Kaliskiej do Ostrowa Wielkopolskiego, przez Zduńska Wolę. W ramach tych działań, planuje się także wykonanie odwodnienia liniowego na wspomnianym wcześniej przejeździe kolejowym przy ulicy Płockiej. Aby umożliwić skuteczne przeprowadzenie tych prac, konieczne jest tymczasowe zamknięcie tego przejazdu.

Przygotujmy się więc na to, że ruch na ulicy Płockiej zostanie zawieszony na okres tygodnia – od środy, 27 września do środy, 4 października. Oznacza to, że dostęp do takich miejsc jak lotnisko, komenda policji, sortownia śmieci czy obszar rekreacyjny Uroczysko Lublinek będzie możliwy jedynie od strony ulicy Pienistej. W związku z tym, warto już teraz rozważyć alternatywne trasy objazdu, na przykład poprzez aleję Waltera-Janke lub ulicę Obywatelską.