Nielegalny obchód z niebezpiecznymi odpadami: aresztowano członków grupy przestępczej

Forsowna praca funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Łodzi, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z Warszawy oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Łodzi doprowadziła do ustalenia, że członkowie pewnej grupy przeprowadzili ponad 3 tysiące transportów. Każdy z tych transportów zawierał niebezpieczne odpady, których łączna masa sięgała około 70 tysięcy ton. Następnie odpady były porzucane na wynajmowanych posesjach. Szacuje się, że koszt legalnej utylizacji takiej ilości odpadów przekracza 490 milionów złotych. W sprawie doszło do kolejnych trzech aresztowań.

Śledztwo, które prowadzą funkcjonariusze CBŚP i Prokuratura Okręgowa w Łodzi, dotyczy wystawiania fałszywych dokumentów potwierdzających nieprawdziwe informacje na temat zarządzania odpadami. Takie działania mogą stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód.

Działania te są koordynowane wspólnie z łódzką KAS oraz inspektorami WIOŚ. Udało im się zidentyfikować kolejne osoby podejrzane o udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej, które zajmowały się nielegalnym obrotem odpadami.

Przestępczość tej grupy polegała na fałszowaniu dokumentacji związanej z przekazywaniem i transportowaniem niebezpiecznych odpadów. Śledczy odkryli również, że podejrzani wynajmowali nieruchomości i magazyny w kilku województwach za pośrednictwem podstawionych osób, gdzie następnie składowali niebezpieczne odpady.

CBŚP współpracuje z Łódzkim Urzędem Celno-Skarbowym (KAS), prowadząc przeszukiwania miejsc powiązanych ze spółkami działającymi na terenie województw łódzkiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. W ramach tych działań zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych oraz różne nośniki danych.

W sprawie jest łącznie 48 osób podejrzanych, które usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, korzystania z nieprawdziwych faktur i popełniania przestępstw skarbowych. Dodatkowo stawia się im zarzut stworzenia zagrożenia dla ludzi i środowiska przez nieodpowiednie gospodarowanie odpadami.

Na wniosek prokuratora wobec 14 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.