Niezwykle długa kolejka krwiodawców w Łodzi – wielu z nich ma na celu przedłużenie majówki

Łódzkie centrum pobierania krwi przy ulicy Franciszkańskiej stało się miejscem gromadzenia się znacznej liczby krwiodawców w poniedziałkowe przedpołudnie, 29 kwietnia. Wielu z nich było zmotywowanych perspektywą uzyskania dwóch dni wolnych od pracy po oddaniu krwi, które chcieli wykorzystać na przedłużenie planowanego urlopu majowego.

Zacząwszy od godziny 6 rano, kolejka krwiodawców przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi stale rosła. O godzinie 7 rano, linia ludzi oczekujących na oddanie krwi rozciągała się już na całą długość kwartału. Osoby czekające w kolejce otwarcie wyrażały swój cel – chęć skorzystania z przysługujących im dwóch dni wolnych po oddaniu krwi jako sposobu na przedłużenie majówki.

Wśród tych, którzy stali w kolejce, byli stałymi dawcami krwi. Niektórzy z nich przesunęli termin swojej regularnej donacji o kilka tygodni do przodu, aby móc oddać krew przed majówką. Istniały jednak punkty widzenia, które sprzeciwiały się temu podejściu. Pewien dawca krwi, który przyszedł około godziny 9, był zaniepokojony długością kolejki, podkreślając, że oddawanie krwi w celu zdobycia dodatkowych dni wolnych jest nieodpowiednie.

Joanna Szymczak, pracownik działu marketingu RCKiK w Łodzi, zapewniła, że każdy chętny do oddania krwi zostanie obsłużony. Zaznaczyła także, że większa ilość krwi zebrana przed majówką nie zostanie zmarnowana. Przechowywanie krwi jest możliwe do 42 dni, a zbliżające się miesiące często wiążą się z większą liczbą wypadków i koniecznością przetoczenia krwi. Dodatkowo zasoby krwi są potrzebne dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe krwi, takie jak białaczka.

Warto zauważyć, że w większość dni majówki Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi nie będzie przyjmowało darowizn krwi. Instytucja będzie zamknięta 1, 2, 3 i 5 maja, a otwarta jedynie 4 maja od godziny 8 do 12. W poniedziałek rano (29 kwietnia), zapas krwi dla większości grup krwi był oceniany jako wysoki lub średni, z wyjątkiem grupy A Rh+, której zapasy były niskie.