Trzydziestolecie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Jubileuszowy Rok Uczelni

Od 1994 roku działa w naszym kraju instytucja edukacyjna o ogólnopolskim zasięgu, która ma swoją siedzibę na terenie miasta Łódź. Mowa o Społecznej Akademii Nauk, która obecnie świętuje swoje trzydzieste urodziny. Znana ze swojej rozbudowanej oferty edukacyjnej, uczelnia ta zapewnia kształcenie na aż dwudziestu sześciu różnych kierunkach, które obejmują wiele specjalności i dziedzin nauki.

Pozycję czołowej uczelni w kraju, Społeczna Akademia Nauk zawdzięcza przede wszystkim dynamicznemu rozwojowi oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej. Składa się na nią grono wybitnych naukowców oraz praktyków, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.

Do końca 2011 roku uczelnia funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Jednak po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, placówka ta otrzymała nowy status oraz nazwę. Od tamtego momentu znana jest nam jako Społeczna Akademia Nauk.

Szeroka oferta kształcenia obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, programy realizowane online, anglojęzyczne, a także specjalistyczne studia MBA skierowane do menedżerów i osób zajmujących stanowiska decyzyjne. Nie brakuje również propozycji dla tych, którzy chcą podjąć studia doktoranckie. Istnieje też możliwość kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych oraz wzięcia udziału w licznych kursach i szkoleniach o różnym zakresie tematycznym. Uczelnia umożliwia studiowanie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Społeczna Akademia Nauk stale dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wymogów zmieniającego się rynku pracy, oferując swoim studentom nowe kierunki i ścieżki rozwoju.