Nowy mieszkaniec Orientarium Zoo w Łodzi: Samiec kapibary dołączył do stada!

Kapibara to największy gryzoń na świecie, należący do rodziny kawiowatych, do której zaliczamy również dobrze znane świnki morskie. Nazwa tego zwierzęcia w języku guarani oznacza „zjadacz traw”, natomiast łacińska nazwa kapibary tłumaczy się jako „wodna świnia”.

Typowe siedlisko kapibar to otwarte przestrzenie obok zbiorników lub strumieni, gdzie tworzą stada liczące od 10 do 30 jednostek. Są to zwierzęta wodno-lądowe, których naturalnym środowiskiem są obszary Ameryki Południowej i Środkowej.

Kapibary charakteryzują się wybrednością w kwestii diety, która składa się głównie z traw, roślinności wodnej, nasion, kory młodych drzew oraz nielicznych owoców. Sposób zdobywania pożywienia umożliwiają im masywne siekacze, które rosną przez całe ich życie.

Osobniki tego niezwykłego gatunku można podziwiać codziennie w Orientarium Zoo Łódź w godzinach otwarcia, od 9:00 do 19:00.