Operacja łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej na Bałuckim Rynku: konfiskata nielegalnych wyrobów akcyzowych

Rozpoczęła się kontrola przeprowadzana przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Łodzi, którzy skupili swoje działania na Bałuckim Rynku. Ich celem było przechwycenie nielegalnych wyrobów akcyzowych, których sprzedaż odbywała się bez odpowiednich zezwoleń.

Podczas przeprowadzanej inspekcji na omawianym rynku, strażnicy fiskalni przejęli aż 1877 paczek papierosów, które nie posiadały wymaganego oznakowania akcyzowego. Dodatkowo, w ich rękach znalazło się również 10 kg tytoniu oraz 20 litrów alkoholu, które również były pozbawione znaków akcyzy.

Część z tych konfiskatów pochodzi od 48-letniego mieszkańca Łodzi. Mężczyzna ten ukrywał nielegalne towary zarówno w swoim samochodzie, jak i w prowadzonej przez siebie budce handlowej. W sumie od niego zarekwirowano 807 paczek papierosów, 4 litry alkoholu oraz 9,5 kg tytoniu do palenia. Za popełnienie przestępstwa karnego skarbowego czeka go teraz surowa kara finansowa.