Osiem nowych pojazdów ratownictwa medycznego dołącza do floty w Łodzi

Flota ratowniczych ambulansów Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi została wzbogacona o osiem nowych pojazdów. Te niezbędne środki transportu medycznego zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Nowo nabyte karetki będą zlokalizowane w Łodzi, Zgierzu oraz powiecie Sieradzkim. Inwestycja w te nowe pojazdy wyniosła 7 milionów 800 tysięcy złotych. W ostatnich latach samorząd województwa zainwestował w zakup 34 ambulansów, podczas gdy sama stacja dorzuciła do tego jeszcze 9.

Jak wyjaśnia Piotr Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, zakupy te stanowią połowę wymiany floty karetek znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.

Nowo zakupione ambulanse są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ratujący życie, co potwierdza Krzysztof Janecki, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Pojazdy te są wyposażone w defibrylatory, respiratory, pompy infuzyjne i inne elementy, które są zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na terenie całego województwa łódzkiego działa obecnie ponad 50 karetek, dostarczając niezbędnej pomocy medycznej dla mieszkańców regionu.