Plan remontu 450 łódzkich mieszkań komunalnych i socjalnych na rok 2024

W 2024 roku, na terenie miasta Łodzi, planowany jest gruntowny remont 450 komunalnych oraz socjalnych mieszkań. Remonty będą prowadzone przez różnych wykonawców w całej przestrzeni miejskiej. Cel funkcjonowania tych działań to przyspieszenie procesu przyznawania lokali dla osób oczekujących.

Kwota, którą władze Miasta Łodzi zamierzają wydać na ten cel, wynosi niemal 30 milionów złotych. Te fundusze są niezbędne ze względu na zaniedbany stan wielu lokali i konieczność przeprowadzenia szeregu napraw. Liczba osób czekających na mieszkania komunalne wynosi około tysiąca, w tym rodzin i osób samotnych. Dzięki planowanym remontom możliwe będzie skrócenie tego czasu oczekiwania.

Realizacja prac remontowych przez kilku wykonawców ma na celu usprawnienie procesu przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych. Ponadto, umożliwi to szybszą relokację osób do mieszkaniach socjalnych, w przypadkach gdy obecne warunki mieszkaniowe są niewystarczające lub występują zaległości czynszowe.

Podczas remontów szczególny nacisk zostanie położony na ekologiczne rozwiązania. Lokale, które nie dysponują przewodami wentylacyjnymi, zostaną wyposażone w ogrzewanie elektryczne oraz hybrydowe systemy wentylacji, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeżeli natomiast w mieszkaniu znajduje się komin, zostanie tam zamontowany ekologiczny piec, który nie będzie emitować dużej ilości dymu.