Planowane ulepszenia w infrastrukturze tramwajowej na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi

Władze miasta Łódź przewidują gruntowne prace modernizacyjne na linii tramwajowej znajdującej się na ulicy Aleksandrowskiej, rozciągającej się od stacji kolejowej Łódź Żabieniec aż do ulicy Szczecińskiej. W planach jest również renowacja okolicy stacji Łódź Żabieniec, której dotyczyć mają ulice Łanowa i Lipiec Reymontowskich oraz końcówka trasy tramwajowej. Ponadto, jest analizowane możliwe utworzenie przejścia bezpośrednio z wiaduktu na perony stacji.

Podpisano kontrakt na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac modernizacyjnych torowiska na ul. Aleksandrowskiej oraz rekonstrukcji węzła transportowego przy Łódź Żabieniec. Prace mają objąć wymianę całego torowiska na odcinku od dworca Łódź Żabieniec do ul. Szczecińskiej i przebudowę przystanków oraz końcówki trasy na ulicy Szczecińskiej.

Planowana jest też modyfikacja końcówki trasy tramwajowej przy dworcu Łódź Żabieniec, która ma za cel poprawę obsługi pasażerów i skrócenie trasy, którą muszą pokonać pasażerowie przechodzący z tramwaju do pociągu. Rozważa się również utworzenie przejścia bezpośrednio z wiaduktu na perony stacji.

Planowane są również zmiany w infrastrukturze drogowej w pobliżu dworca – na ulicach Łanowej i Lipiec Reymontowskich, które mają zostać połączone w jedną przy dworcu, co pozwoli na uruchomienie nowej linii autobusowej łączącej Teofilów z Żabieńcem.

– To mieszkańcy zgłaszali pomysły na zmiany, które będą uwzględnione w tworzonej teraz dokumentacji – informuje Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu. – Po zakończeniu prac nad dokumentacją, będzie ona przedstawiona ponownie mieszkańcom do konsultacji.

Harmonogram przewiduje realizację projektu w latach 2024-2027.