Młody łodzianin triumfuje w międzynarodowym konkursie naukowym

Mateusz Kosiński, reprezentujący Wydział Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, zdobył tytuł najzdolniejszego uczestnika w słoweńskim konkursie ScienceBEAT. W trakcie rywalizacji Kosiński, który był najmłodszym spośród wszystkich konkurujących, udowodnił swoją wyjątkową wiedzę i umiejętności.

Ponad 100 ambitnych młodych ludzi, w tym doktorantów i absolwentów studiów biomedycznych, wzięło udział w tej intelektualnej batalii. Zostali oni poddani próbie sił w różnych dziedzinach nauki.

Organizatorzy podzielili uczestników na grupy, które miały za zadanie stawić czoła problemom z trzech głównych kategorii: strategie produkcyjne, planowanie finansowe oraz strategie wejścia na rynek leków biopodobnych. Wszystkie działania konkursowe były uważnie obserwowane i oceniane przez ekspertów – nie tylko podczas zadań, ale również podczas przerw na odpoczynek. Szczególny nacisk położono na umiejętność nawiązywania kontaktów, efektywność pracy w grupie oraz praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy.

Mateusz Kosiński zasłużył na szczególne uznanie jurorów, którzy umieścili go na liście laureatów i finalnie nagrodzili tytułem „najzdolniejszego uczestnika” konkursu.

Organizowany od 11 lat przez grupę Sandoz z Lublany, ScienceBEAT to cykliczny konkurs mający na celu promocję młodych naukowców. Konkurs skierowany jest do studentów nauk biologicznych, farmaceutycznych i ekonomicznych z uczelni europejskich.