Poczatek remontu przychodni na ulicy Marynarskiej zorientowany na usprawnienie dostępu dla pacjentów

Rozpoczęły się prace remontowe w przychodni na ulicy Marynarskiej. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest relokacja poradni podstawowej opieki zdrowotnej, tak dla dzieci jak i dla osób dorosłych, do części parterowej budynku. Plan ten został opracowany z myślą o stworzeniu łatwiejszego dostępu dla pacjentów, zarówno tych pełnosprawnych, jak i cierpiących na różnego rodzaju niepełnosprawności.

Remont obejmie pomieszczenia, które zostaną nie tylko odnowione, ale również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja oszacowana jest na kwotę przekraczającą 1,2 miliona złotych. W ramach tej sumy przewidziane jest odnowienie gabinetów lekarskich, recepcji oraz pomieszczeń gospodarczych. Dodatkowo zaplanowano utworzenie izolatki oraz specjalnego pokoju przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Całość prac obejmie także wymianę systemu oświetleniowego na nowoczesny.

Obecne prace remontowe to kolejny etap modernizacji bałuckiej przychodni. W trakcie trwania prac remontowych, pacjenci mają możliwość skorzystania z usług innych placówek Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty”. Najbliższe z nich znajdują się na ul. Libelta 16 (kontakt telefoniczny 42 656 77 28) oraz na ul. Majzela 3.