Prace drogowe w Łodzi gromadzą tempo: Aktualizacja z Inowrocławskiej, Sierakowskiego i św. Teresy

W mieście Łódź, prace nad renowacją sieci dróg są w pełnym toku. Na ulicach Sierakowskiego, Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Inowrocławskiej widoczne są już pierwsze efekty prac drogowych.

Na ulicy Sierakowskiego zakończył się pierwszy etap renowacji, obejmujący odcinek od ulicy Limanowskiego do Srebrnej. Po wymianie chodników i pokrywy asfaltowej, ekipy drogowe przeniosły swoje działania na fragment drogi od Srebrnej do Pojezierskiej. Najpierw wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, a następnie przystąpiono do wymiany krawężników. Obecnie trwa budowa nowych chodników po obu stronach jezdni. Planowane jest zakończenie tych działań poprzez nałożenie końcowej warstwy asfaltu na jezdnię, co ma miejsce w nadchodzącej wiośnie.

Ulica Inowrocławska również przechodzi gruntowną modernizację. Po przeprowadzeniu potrzebnych prac rozbiórkowych, pracownicy drogowi przygotowują jezdnię do położenia nowego asfaltu i pracują nad chodnikami. Powstały pierwsze miejsca parkingowe, z planowaną łączną liczbą 110 pozycji, które umożliwią lepszą organizację prac i zapewnią mieszkańcom okolicznych osiedli możliwość parkowania. Projekt obejmuje budowę podwyższonego peronu przystankowego, który ułatwi pasażerom MPK wsiadanie do autobusów. Przewiduje się również posadzenie nowych drzew i wprowadzenie dodatkowych elementów małej architektury.

Na ulicy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus między Aleją Włókniarzy a Zgierską wykonano już pierwszą warstwę pokrywy asfaltowej. Krawężniki zostały wymienione, a po wykonaniu podbudowy chodników, firma remontowa przystąpi do prac brukarskich. Zakończeniem projektu będzie nałożenie finałowej warstwy ścieralnej nawierzchni. Prace mają trwać do wiosny.