Przebudowa infrastruktury drogowej w Kozinach. Imponujący progres prac na ulicach Ossowskiego i Lorentza.

Ulice Ossowskiego i Lorentza w Kozinach są obecnie miejsce intensywnych prac remontowych. W najbliższym czasie czekają nas również modernizacje na ulicach Okrzei i Długosza. Można zatem śmiało stwierdzić, że kozinyńska sieć dróg przechodzi istotne przemiany.

Ulica Ossowskiego jest już bliska ukończenia prac remontowych. Na całym odcinku, od ulicy Srebrzyńskiej aż do Długosza, założono nową powierzchnię drogową. Odpowiednio przygotowano także chodniki oraz miejsca parkingowe. Obecnie trwają tam prace brukarskie i wykończeniowe, co oznacza, że jesteśmy na ostatnim etapie remontu tej ulicy.

Sytuacja na ulicy Lorentza wygląda podobnie. Zamontowano tam niemal w całości nową nawierzchnię z kostki brukowej, co znacząco podkreśli osiedlowy charakter tej ulicy. Podobne zmiany miały miejsce kilka lat temu na sąsiedniej ulicy Augustyniaka, gdzie powstała droga o ograniczonym ruchu. Ulica Lorentza zostanie dodatkowo obsadzona nowymi drzewami, a stworzone miejsca parkingowe wyłożono płytami ażurowymi, które z czasem pokryją się zielenią.

Podczas ostatnich lat w Kozinach przeprowadzono naprawy ulic Augustyniaka, Długosza i Kasprzaka. Obecnie prace zbliżają się ku końcowi na ulicach Ossowskiego i Lorentza. W 2024 roku planowane są modernizacje kolejnych dwóch ulic: drugiego odcinka Długosza (od ulicy Kasprzaka do Pietrusińskiego) oraz ulicy Okrzei. W dalszej perspektywie czeka nas także przebudowa drugiego odcinka ulicy Ossowskiego, aż do ulicy Drewnowskiej. Dzięki systematycznym interwencjom większość dróg na Kozinach zostanie wkrótce gruntownie odnowiona.