Systematyczny spadek bezrobocia w Łodzi zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy

Sytuacja na rynku pracy w Łodzi prezentuje się optymistycznie, co potwierdza ciągły spadek bezrobocia. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi ukazują stopniowy wzrost zatrudnienia w okresie pomiędzy sierpniem a wrześniem.

Z raportu Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynika, że pod koniec września liczba bezrobotnych w stolicy województwa łódzkiego wyniosła 15 290 osób. W sierpniu, pomimo sprzyjających warunków pogodowych i dynamicznego rozwoju sektora budowlanego, liczba ta była większa o 250 osób i wynosiła 15 540.

Z przeprowadzonej analizy danych dotyczących bezrobocia wynika, że stopa bezrobocia w Łodzi ulega systematycznemu zmniejszeniu. Na koniec lipca wskaźnik ten wynosił 4,5%, na koniec sierpnia – 4,4%, natomiast we wrześniu – 4,3%.

Chociaż różnice między kolejnymi miesiącami mogą wydawać się małe, to jednak warto podkreślić, że stopa bezrobocia w Łodzi systematycznie maleje. Jak podsumowuje sytuację Krzysztof Barański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, powinniśmy cieszyć się z tego trendu. Przypomniał też, że jeszcze w sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia wynosiła 5,3%, więc obecny spadek jest wyraźnie zauważalny.