Transformacja centrum Łodzi: Rewitalizacja ulicy Kilińskiego i okolic

Imponujący program ożywiania centralnej części Łodzi wkroczył na kolejne tereny, obejmując m.in. ulicę Kilińskiego i otaczające ją kamienice. Trzy z nich przeszły już metamorfozę, a w tym roku do grona odnowionych obiektów dołączy jeszcze jedna, oznaczona numerem 36.

Ciągu ostatnich czterech lat, zakończono prace przy kamienicach numer 28, 26, 39, natomiast w bieżącym roku kresowi ulegną prace prowadzone pod adresem Kilińskiego 36. W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji odnowiono aż 57 mieszkań komunalnych, ufundowano dziewięć lokali dla przedsiębiorców oraz stworzono dwie przestrzenie dla artystów i twórców.

Zarządzająca całością prac, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich – Agnieszka Kowalewska-Wójcik podkreśla wielokierunkowość realizowanych działań. Prace budowlane objęły zarówno wnętrze budynku, jak i przyległe podwórko. Wyremontowano instalacje elektryczne, wodne i gazowe, a cały budynek został podpięty do miejskiej sieci ogrzewania. Zadbano również o komfort mieszkańców, montując windę. Na przydomowym podwórku ustawiono ławki, posadzono zieleniec, a także wybudowano altanę oraz plac zabaw.

W ramach prac planowanych w budynku przewidziano utworzenie 27 mieszkań komunalnych, z czego dwa dedykowane są dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano również stworzenie mieszkania chronionego dla osób kończących przebywanie w pieczy zastępczej. Stworzono specjalne pomieszczenie na wózki i rowery dla mieszkańców kamienicy. Dodatkowo planowane jest utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz pięciu lokali usługowych do wynajmu.

Ulica Kilińskiego i jej otoczenie przechodzą ogromne zmiany, które sprawiają, że nie przypomina już tej sprzed kilku lat. W bliskim sąsiedztwie ulicy przemienił się Targ Jaracza. Wyposażony został w nową, nawiązującą do stylu secesyjnego wiatę. Pomiędzy ulicami Rewolucji 1905 r. a Włókienniczą powstały nowe chodniki i pasy zieleni, perony przystankowe i nasadzenia drzew. Na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Jaracza (przy numerze 40), w miejscu które od marca 2018 r. nosi imię Aliny Margolis-Edelman, utworzono park kieszonkowy dostępny dla wszystkich. W ramach poprawy infrastruktury miejskiej wybudowano tam także bezpłatną toaletę publiczną. Na terenie parku udostępniono internet Wi-Fi i stojaki rowerowe.

Projekt o nazwie „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” jest realizowany na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00, zawartej 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.