Trwają prace nad modernizacją torowiska tramwajowego łączącego Łódź z Konstantynowem Łódzkim

Projekt rewitalizacji torowiska tramwajowego, które łączy Łódź z Konstantynowem Łódzkim, to kluczowy element dla poprawy efektywności lokalnej komunikacji miejskiej. Plan ten nie tylko przewiduje gruntowną modernizację istniejących torów i przystanków, ale także budowę nowych mostów. Przyjrzyjmy się bliżej ich postępom.

Pierwszym z nich jest Most Lontowa, na którym drogowcy już zakończyli betonowanie struktur mostowych oraz wzmocnienie koryta rzeki. W ramach prac zamontowano również płyty przejściowe i nałożono warstwę izolacyjną. Dodatkowo wykonane zostały dwie warstwy izolacji nawierzchni mostu. Nadal do zrealizowania pozostaje szczelne zamknięcie krawężników, zabezpieczenie trzeciej warstwy izolacyjnej nawierzchni oraz montaż balustrad.

Kolejny – Most Krańcowa – ma już zamontowane barierki ochronne, a także wykonano na nim betonową podbudowę pod szyny tramwajowe. Prace nie skończyły się jednak na tym etapie. Nadal trzeba wzmocnić skarpy nasypu, zbudować schody rewizyjne, uszczelnić krawężniki, nałożyć trzecią warstwę izolacji nawierzchni na kapach chodnikowych oraz zamontować balustrady.

Ostatnim w kolejności jest Most Krakowska. Tutaj podobnie jak na Moście Krańcowa, betonowa podbudowa pod szyny tramwajowe jest już gotowa. Kolejnymi etapami są: umocnienie koryta rzeki, budowa schodów rewizyjnych, wzmocnienie skarp nasypu, uszczelnienie krawężników, izolacja chodników oraz montaż barier ochronnych i balustrad na moście.