Umorzenie długu szpitala w Łodzi o wartości 100 mln zł

Umowę dotyczącą umorzenia długu o wartości 100 mln zł, który Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaciągnął w 2015 roku, podpisali dyrektor tej placówki oraz Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii. Ta decyzja oznacza, że szpital nie będzie musiał spłacać kredytu zdobytym pięć lat temu z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Waldemar Buda, szef resortu rozwoju i technologii, wyraził swoje poparcie dla umorzenia podczas briefingu prasowego. Zaznaczył, że to jest kolejna forma wsparcia jednego z najważniejszych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w kraju.

Buda uściślił, iż dług pochodził od pożyczki na 100 mln zł przyznanej w 2015 roku przez Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Szpital miał za te fundusze optymalizować zatrudnienie, zadłużenie oraz zasoby majątkowe, a także podnieść efektywność prowadzonej działalności. Jednak ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową, instytut nie był w stanie terminowo spłacać rat kredytu. We wrześniu tego roku dyrekcja ICZMP wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie umorzenia pożyczki, argumentując to pogorszeniem sytuacji finansowej w 2022 r., ważnym interesem dłużnika oraz interesem publicznym.

Minister Buda uzupełnił, że egzekwowanie zapłaty mogłoby prowadzić do regresu zatrudnienia i wynagrodzeń, co skłoniło resort do podjęcia decyzji o umorzeniu długu. Takie działanie pozwoli ICZMP na rozwijanie się na polu organizacyjnym bez ciężaru długu, który jak miecz wisiał nad placówką przekraczając jej możliwości finansowe.

Dyrektor ICZMP w Łodzi, prof. Iwona Maroszyńska, potwierdziła, że decyzja o umorzeniu zobowiązania znacząco poprawi stan finansowy instytutu. To z kolei przekłada się na podniesienie jakości oferowanych świadczeń medycznych.