Wsparcie z ministerstwa dla modernizacji lokali komunalnych w Łodzi

W miejskiej dzielnicy Łódź doszło do wręczenia przez ministra rozwoju i technologii, Waldemara Budę, symbolicznego czeku o wartości przekraczającej 320 tysięcy złotych. Zainteresowany resort przeznaczył ogółem dziesiątki milionów złotych na skierowane do Łodzi inwestycje dotyczące renowacji budynków komunalnych. Podczas ceremonii minister zapewnił, że nakłady finansowe na ten cel na terenie całego kraju przekroczyły sumę miliarda złotych.

Symboliczne przekazanie czeku miało miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Zgierskiej 36, usytuowanej w Starej Bałuty – jednym z najstarszych rejonów Łodzi. Mieszkańcy tej części miasta zwracają uwagę na liczbę budynków komunalnych, które wymagają remontu, dodając, że są one znaczne.

Minister Buda podkreślił, że remont mieszkań komunalnych to szansa na ponowne zagospodarowanie wielu pomieszczeń, które obecnie są puste. Lokale te mogą zostać udostępnione do wynajmu dla mieszkańców Łodzi. Dodał również, że wnioski złożone przez miasto Łódź o dofinansowanie takich remontów będą traktowane priorytetowo, biorąc pod uwagę liczbę osób czekających na dostępność takich mieszkań.

Sławomir Granatowski, reprezentujący miasto Łódź, zauważył, że samorząd stara się korzystać z różnych możliwości, aby zwiększyć liczbę dostępnych mieszkań. Jako przykład podał wykorzystywanie funduszu dopłat Ministerstwa Rozwoju i Technologii przeznaczonych na renowacje pojedynczych lokali. Jednocześnie wskazał na trudności związane z remontem całych kamienic czy dużych nieruchomości, które są już zamieszkane.