Rozpoczęcie nowego rozdziału dla kultowego podwórka przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi

Planuje się zakończyć remont znanego miejsca spotkań mieszkańców Łodzi, jakim jest podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102, do końca bieżącego roku. Prace obejmują nie tylko odświeżenie elewacji kamienicy i instalację nowej iluminacji na wejściach do budynku, ale również modernizację nawierzchni oraz wprowadzenie nowych elementów zieleni. Ogródki letnie będą nadal dostępne dla odwiedzających.

Podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102, znane i cenione przez mieszkańców Łodzi, stanowi ważne miejsce na kulturalnej mapie miasta. Choć lata mijały, to nadal jest to miejsce pełne życia. Wymagało jedynie odświeżenia. Przez lata było ono miejscem koncertów, teatralnych wystąpień oraz ekspozycji fotograficznych. Znajduje się tam również klub „Łódź Kaliska”, który powstał w 1996 roku i stał się domem dla Stowarzyszenia Artystów grupy Łódź Kaliska.

Zmiany na podwórku przy ul. Piotrkowskiej 102 będą kosztować około 5 milionów złotych. Celem tych prac jest przywrócenie blasku temu kultowemu miejscu. Jak mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich: „Inwestycja jest na ostatniej prostej. Wykonawca aktualnie prowadzi prace związane z renowacją cokołów, montażem drzwi i przygotowaniem terenu pod nową zielenią. Prace prowadzone są również nad instalacjami elektrycznymi oraz wymianą rur ciepłociągu”.

W ramach prac renowacyjnych, elewacja kamienicy od strony podwórka zostanie odświeżona, a detale architektoniczne, takie jak parapety i gzymsy, zostaną odtworzone. Nowa iluminacja zostanie zamontowana na wejściach do budynku oraz na części drzwi i parteru. Nawierzchnia podwórza została wykonana z płyt kamiennych i granitowych, a w posadzkę wbudowano historyczne płyty żeliwne pochodzące z wyburzonych łódzkich fabryk. Podwórko będzie nadal służyć jako miejsce spotkań – letnie ogródki pozostaną dostępne dla mieszkańców.