Zabezpieczenie przestrzenne dla osiedla Julianów-Marysin-Rogi na skutek działań Rady Miejskiej

Decyzją Rady Miejskiej Łodzi, osiedle Julianów-Marysin-Rogi będzie chronione przez plany miejscowe. Było to działanie zgodne z oczekiwaniami mieszkańców tego rejonu miasta. W wyniku podjętych decyzji, uruchomiono proces tworzenia czterech planów miejscowych, które mają na celu ochronę osiedla przed rozbudową urbanistyczną.

Podczas sesji Rady Miejskiej w lutym, zatwierdzono opracowanie pierwszego planu miejscowego, który obejmie obszar ulic: Tęczowej, Góralskiej, Ekologicznej i Strykowskiej (do terenu kolejowego). W wyniku dalszych obrad, podjęto decyzję o przygotowaniu kolejnych trzech planów dla lokalizacji w obrębie ulic: Kasztelańskiej, Wycieczkowej, Warszawskiej, Skrzydlatej, Kryształowej, Antoniego Książka oraz Klimatycznej.

Głównym celem tych działań jest ochrona charakterystycznej struktury jednorodzinnej obszaru Julianów-Marysin-Rogi. Plany miejscowe mają zapobiec powstawaniu nowych osiedli mieszkaniowych i bloków wielorodzinnych – kwestii budzącej wiele obaw wśród mieszkańców. Dodatkowo, plany te będą gwarantować ochronę terenów zielonych znajdujących się na tym obszarze.