Zachęta do oddawania krwi od MPK Łódź: Podane zostały kluczowe daty i miejsce przyszłych akcji

Podczas drugiej w tym roku akcji honorowego oddawania krwi, która odbyła się w siedzibie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK związanej z MPK-Łódź, udało się zgromadzić prawie 22 litry tego cennego płynu. W sumie, w dniu akcji zgłosiło się 48 osób, które chciały podzielić się swoją krwią dla potrzebujących. Jest to wynik, który daje dużo satysfakcji i motywacji do kontynuowania takich działań.

MPK w Łodzi wyraźnie zaznacza, że wszyscy są mile widziani do udziału w przyszłych akcjach oddawania krwi. Nie ma tu żadnego wymogu bycia pracownikiem własnie tej spółki. Każdy, kto spełnia odpowiednie kryteria może stać się dawcą i pomóc innym.

W sumie, podczas drugiego spotkania w 2024 roku, które miało miejsce w klubie przy ulicy Wierzbowej 51a, zebrano dokładnie 21,6 litrów krwi. Zgłosiło się na nie aż 48 osób gotowych oddać część siebie innym. Ten gest solidarności jest niezwykle ważny i doceniany, a kolejne akcje na pewno się odbędą.