Zaplanowane prace modernizacyjne w przedszkolach Łodzi podczas letniego okresu wakacyjnego

W okresie letnich wakacji, przedszkola miejskie w Łodzi zyskają nowy wygląd dzięki planowanym pracom remontowym. W tym czasie, kiedy dzieci odpoczywają od nauki, przeprowadzane będą różnorodne prace modernizacyjne, których organizacja jest niemożliwa podczas trwania roku szkolnego. Zmiany te, które sprawią, że niektóre placówki nie będą już do rozpoznania, mają na celu ulepszenie warunków pracy oraz nauki dla małych uczniów i kadry pedagogicznej.

Remontom podlegać będzie aż 26 przedszkoli. Prace obejmować będą wiele aspektów – począwszy od drobnych napraw a skończywszy na znacznych inwestycjach. Założeniem jest modernizacja takich miejsc jak sale lekcyjne, łazienki czy pomieszczenia kuchenne. W niektórych placówkach planowany jest remont dachów i fundamentów, w innych natomiast wymiana starych okien, drzwi czy posadzek. Wiele zmian nastąpi również w przedszkolnych ogrodach – zostaną zmodernizowane tarasy, place zabaw i ogrodzenia. Co więcej, w kilku przypadkach stare pomieszczenia mieszkalne zostaną przekształcone w nowoczesne sale dydaktyczne dla najmłodszych.

Przedszkole Miejskie nr 18 na ul. Konstadta to jedna z placówek, które zostaną gruntownie odnowione podczas wakacji. Łazienki zostaną odświeżone, a przestrzeń zewnętrzna zyska więcej zieleni. Ewa Nagel, dyrektor tej instytucji, wyjaśnia, że modernizacja obejmie również ogród przedszkolny – zakładane jest wyrównanie terenu, wprowadzenie systemu drenażowego i posianie nowej trawy, by zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę. Duże zmiany dotyczyć będą również dwóch łazienek.

Prace remontowe zostały tak zaplanowane, aby nie zakłócać letnich dyżurów w przedszkolach. Koszt modernizacji 26 placówek szacowany jest na 4,5 mln zł, które miasto zamierza przeznaczyć na ten cel w bieżącym roku.