Zaprojektowana przyszłość Łodzi: Nowe plany zagospodarowania 6 obszarów, w tym dolin Neru i Olechówki

Łódzkie władze miasta przygotowały nowe propozycje dla planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące sześciu kluczowych obszarów, z zamiarem skierowania uwagi na ochronę terenów o szczególnie cennych wartościach przyrodniczych. Obszary, które objęte będą nowymi regulacjami, obejmują swoim zasięgiem około 500 hektarów terenu.

Nowe koncepcje zagospodarowania mają za zadanie chronić przede wszystkim tereny zieleni, zwłaszcza te położone na obrzeżach miasta. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne monitorowanie procesu powstawania nowych budynków, uwzględniając jednocześnie potrzeby środowiska naturalnego. W środę, datowaną na 17 stycznia, podczas sesji Rady Miejskiej zapadną decyzje odnośnie tych planów.

Wśród miejsc objętych ochroną szczególnie wyróżniają się doliny rzeczne Neru i Olechówki, a także obszar ekologicznego użytku znanego jako „Jeziorko Wiskitno”, wraz z terenami do nich przylegającymi. Ochrona zostanie również rozciągnięta na doliny mniejszych strumieni rozsiane po całej Łodzi, między innymi takie jak Huta Jagodnica czy Józefów.

Ostatnie dziesięć lat to czas konsekwentnej polityki miejskiej zorientowanej na ochronę terenów zielonych oraz tych posiadających wysokie wartości przyrodnicze. Po wprowadzeniu w życie omawianych planów, procentowy udział powierzchni miasta chronionej poprzez te działania wzrośnie do 44,89%.