Zaproszenie na dialog o zmianach klimatycznych w Fabryce Aktywności Miejskiej

Fabryka Aktywności Miejskiej, położona przy ul. Tuwima 10, gorąco zachęca mieszkańców Łodzi do udziału w spotkaniu poświęconym problematyce zmian klimatycznych. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższy czwartek, 1 lutego, i rozpocznie się o godzinie 17:00. To początek serii kilku takich dyskusji.

Podczas zbliżającego się spotkania, uczestnicy będą mieli możliwość wyrażenia swoich przemyśleń oraz propozycji dotyczących działań miejskich na rzecz ochrony klimatu. Organizatorzy przygotowali również prezentacje, które pomogą zrozumieć podstawy Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu i pokazać wyniki dotychczasowych badań w tym zakresie. Przewidziano także część warsztatową, podczas której poruszone zostaną takie tematy jak zdrowie publiczne, transport, gospodarka wodna czy zabudowa mieszkalna.

Na przybyłych czekać będą również dokumenty – zarówno lokalne, jak i te wydane przez Unię Europejską – dotyczące kwestii klimatycznych. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie decyzje w sprawach klimatu planuje podjąć UE w najbliższych latach.