Zasady dotyczące prowadzenia psa bez smyczy i kagańca: co mówią przepisy?

Obowiązki posiadaczy zwierząt, a w szczególności psów, są regulowane przez prawo, głównie na podstawie ustawy o ochronie zwierząt oraz kodeksu wykroczeń. W myśl art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.638), pies może przebywać poza obszarem ogrodzonym pod warunkiem, że jest pod kontrolą swojego właściciela, nie ma jednak obowiązku bycia prowadzenia na smyczy. Ten wymóg istnieje do momentu, gdy zwierzę nie spowoduje uszczerbku na mieniu osób korzystających z przestrzeni publicznej lub nie wywoła innych strat materialnych. W przypadku braku kontroli właściciela nad psem, grozi mu grzywna w wysokości od 50 do 250 złotych.

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o wymóg używania kagańca przez psa. Zgodnie z regulacjami prawnymi, właściciel psa nie jest zobowiązany do zakładania mu kagańca, chyba że zwierzę jest przedstawicielem rasy uznanej za niebezpieczną. W takiej sytuacji, odpowiedzialność za stosowanie środków ostrożności dostosowanych do rasy i temperatury zwierzęcia spoczywa na posiadaczu takiego psa. Kaganiec może być jednym z tych środków. Nieprzestrzeganie wymaganych środków ostrożności skutkuje wyższym mandatem – do 500 złotych. Ponadto, konkretne przepisy dotyczące używania smyczy lub kagańca mogą być ustalane indywidualnie przez lokalne władze samorządowe, a także przez właścicieli miejsc publicznych, takich jak plaże, sklepy, hotele czy restauracje.

Jeżeli zauważysz w swoim sąsiedztwie bezpańskiego psa, który może stanowić zagrożenie dla ludzi, zgłoś to natychmiast policji lub straży miejskiej. Pamiętaj o podaniu jak największej ilości szczegółów przy zgłoszeniu, takich jak nazwa ulicy, gdzie widziałeś psa, czy jego rasa.