17. edycja Łódzkiego Funduszu Filmowego ogłoszona przez "EC1 Łódź – Miasto Kultury"

„EC1 Łódź – Miasto Kultury”, znane centrum kulturalne w Łodzi, zapowiada 17. edycję Łódzkiego Funduszu Filmowego. Przeznaczono na konkurujące projekty filmowe budżet o wartości 1 500 000 zł brutto.

W konkursie mogą być zgłaszane różnorodne projekty filmowe. Wśród nich znajdują się pełnometrażowe filmy fabularne, których długość wynosi co najmniej 70 minut. Nie brakuje również miejsc dla filmów i serii dokumentalnych oraz animowanych.

Niezwykle ważnym kryterium dla udziału w konkursie jest połączenie projektu z Łodzią lub województwem łódzkim. Może to być realizowane poprzez temat filmu lub miejsce jego produkcji. Dodatkowo istotna jest wysokość kosztów produkcyjnych poniesionych w tym regionie.

Wnioskodawcy, którzy dostarczą dane dotyczące zrównoważonej produkcji, mają szansę otrzymać dodatkowe 5 punktów za efekt regionalno-promocyjny podczas oceny projektów. Jeśli zostanie zawarta umowa koprodukcyjna, możliwe jest pokrycie do 25% wynagrodzenia ekokoordynatora z funduszy EC1. Każdy producent, którego film jest koprodukowany przez EC1, uzyskuje również dostęp do kalkulatora śladu węglowego Albert.