Transformacja Zajezdni Helenówek w Zakład Techniki MPK Łódź – aktualizacja z placu budowy

Zamknięta zajezdnia Helenówek jest teraz poddawana rewitalizacji i przekształcana w Zakład Techniki MPK Łódź. Podstawową działalnością nowego obiektu będzie modernizacja tramwajów oraz produkcja komponentów dla floty miejskiego przewoźnika.

Historia Zajezdni Helenówek sięga 1922 roku, kiedy to powstała jako zajezdnia dla Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Obiekt, zlokalizowany przy ulicy Zgierskiej 256, służył jako miejsce postoju wagonów aż do 2012 roku. Od tego czasu pozostawał niewykorzystany.

W 2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi zdecydowało o przystosowaniu go do nowych celów. Ustalono, że Zajezdnia Helenówek, choć w odmiennym wydaniu, nadal będzie służyć tramwajom. Odtąd ma funkcjonować jako Zakład Techniki, odpowiedzialny za naprawy i modernizacje łódzkich wagonów. Teren zajmowany niegdyś przez zajezdnię obecnie poddawany jest gruntownej przebudowie, ale historyczne elementy zostaną zachowane i wyeksponowane.

Do chwili obecnej wykonano już wiele prac – zrealizowano część fundamentów, połączenia energetyczne oraz montaż dużej części konstrukcji nośnej. Najbliższy etap obejmuje kontynuację prac konstrukcyjnych oraz budowę dachu i obudowy hali, a także prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Planowany termin zakończenia prac to rok 2025.

Aktualny budynek zostanie nie tylko odnowiony, ale i rozbudowany o dwa nowe skrzydła. Dzięki temu zakład będzie mógł funkcjonować w systemie dwuzmianowym, zatrudniając łącznie 200 pracowników produkcyjnych i 25 biurowych.

Zakład Techniki, poza modernizowaniem taboru, specjalizuje się również w tworzeniu własnych projektów. W ostatnim czasie zakład stworzył między innymi wagon pomiarowy do monitorowania stanu sieci trakcyjnej, wagon techniczny wyposażony w pług śnieżny oraz wagon służący do szlifowania torów.