Badanie liczby bezdomnych w Polsce z udziałem łódzkiej policji

W ciągu nocy z 28 na 29 lutego 2024, przeprowadzono na obszarze całej Polski spis osób znajdujących się bez stałego miejsca zamieszkania. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a wsparcie w przeprowadzeniu tej akcji, określanej mianem „liczenie osób bezdomnych”, zapewniła łódzka policja.

Nocny czas został wykorzystany przez policjantów z Łodzi, innymi jednostkami służb porządkowych oraz wolontariuszami do dokładnego sprawdzenia miejsc znanych jako schronienie dla osób bezdomnych. Kontrole obejmowały opuszczone budynki, ogrody działkowe oraz wszelkie inne miejsca, gdzie mogliby się oni przebywać.

Mimo że podczas działań przeprowadzanych w środowy wieczór żadna osoba nie została odnaleziona i nie było potrzeby udzielania wsparcia, w obliczu nadchodzącej zimy funkcjonariusze łódzkiej policji planują kontynuować te czynności. Ich celem jest bowiem monitorowanie miejsc często odwiedzanych przez osoby bezdomne.

Każda osoba ma możliwość pomocy – nie powinniśmy lekceważyć osób bezdomnych, które spotykamy w parkach czy na ławkach. W sytuacji zauważenia takiej osoby powinniśmy natychmiast poinformować o tym odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Jeśli w sąsiedztwie naszego miejsca zamieszkania znajduje się opuszczony budynek, w którym mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy, warto pamiętać o możliwości zgłoszenia takiego miejsca do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde zgłoszone zagrożenie jest sprawdzane przez funkcjonariuszy, co umożliwia im szybkie działanie i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.