Brak planów na budowę podziemnego parkingu na łódzkim pl. Dąbrowskiego

Ostatecznie, nie dojdzie do realizacji pomysłu zbudowania parkingu podziemnego na placu Dąbrowskiego w centrum Łodzi. Nie dopuszcza tego nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie zawiera możliwości jego powstania. Pomysł ten, który został zaproponowany kilka lat temu, zdobył wówczas poparcie radnych miejskich.

Magdalena Talar-Wiśniewska, reprezentująca Miejską Pracownię Urbanistyczną, wyjaśniała, że podjęte decyzje są odpowiedzią na obecne potrzeby obszaru. Podkreśliła, że priorytetem jest utrzymanie istniejących przestrzeni publicznych. Wskazała również na konieczność utrzymania minimalnego poziomu zieleni w tej strefie, co spotkało się z krytyką od niektórych radnych, którzy sugerowali, że planowana ilość drzew jest zbyt duża.

Jednak najwięcej debaty wywołał fakt, że plan nie uwzględnia możliwości budowy nowego parkingu podziemnego pod placem Dąbrowskiego. Co było przyczyną definitywnej rezygnacji z tej koncepcji? Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej wyraził pogląd, że decyzja ta była kwestią czasu, ponieważ okres, w którym można było wybudować parking za umiarkowane koszty, już minął. Inni radni Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że w pobliżu już istnieje duży parking podziemny przy dworcu Łódź Fabryczna i że plac Dąbrowskiego jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, co umożliwia łatwe dojechanie tam tramwajem czy autobusem.

Przedstawicielka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dodała, że została opracowana alternatywna wersja planu zagospodarowania przestrzennego, która przewidywała budowę parkingu. Plan ten jednak nie uzyskał zgody konserwatora zabytków. W rezultacie ostatecznie porzucono pomysł, którego realizacja od dawna była niepewna.