Finalizacja prac remontowych na ulicy Brzeźnej

We wtorek, 17 czerwca, po trwającym 3,5 miesiąca remoncie, ulica Brzeźna zostanie ponownie udostępniona dla ruchu drogowego. Zakończenie procesu renowacji oznacza także powrót autobusów komunikacji miejskiej w Łodzi do swojego regularnego kursu. Przed firmą, która przeprowadzała prace, pozostały jeszcze drobne zadania związane z porządkowaniem i wykańczaniem terenu.

W wyniku prac remontowych na ulicy Brzeźnej wykonano szereg ulepszeń infrastruktury. Odnowione zostały chodniki oraz dojazdy do posesji, a także stworzono nowe miejsca parkingowe. Ponadto, zbudowano nowy przystanek autobusowy, który będzie obsługiwał linie 55 i 57 od poniedziałku 17 czerwca. Kluczową częścią renowacji była jednak poprawa jakości nawierzchni jezdni.

Oprócz prac związanych z infrastrukturą drogową, podczas remontu nie zapomniano o elementach zieleni miejskiej. Wzdłuż całej ulicy Brzeźnej posadzono nowe drzewa, które mają przyczynić się do poprawy estetyki tego miejsca.