Już niebawem drążenie tunelu średnicowego. Możemy czekać na czwartą stację?

Pośród wielu inwestycji realizowanych na terenie Łodzi bez wątpienia na szczególną uwagę zasługują prace na drążeniem tunelu średnicowego. Ta długo wyczekiwana budowa uległa jednak opóźnieniu przez to, że pandemia uniemożliwia inwestorowi sprowadzenie pracowników do naszego miasta. W związku z tym pojawił się alternatywny pomysł na zbudowanie czwartej stacji łódzkiego metra.

Początkowy plan tunelu

Zgodnie z pierwotnymi planami połączeniu miału ulec dwa dworce: Fabryczny i Kaliski. W tym celu postanowiono wydrążyć tunel. W związku tym powstać miały dwie stacje: Łódź Śródmieście oraz Łódź Polesie. Pierwotny plan został jednak rozszerzony o kolejny, trzeci przystanek, który miałby powstać w okolicy al. Włókniarzy. Stacja ta, ochrzczona roboczo jako Łódź Koziny, najprawdopodobniej nie będzie ostatnią, jaka powstanie w ramach obecnie prowadzonych prac.

Problemy związane z pandemią

W ramach inwestycji konieczne jest korzystanie z tarcz przeznaczonych do wiercenia tuneli. Jedną z takich tarcz miała obsługiwać turecka firma wraz ze 150-osobową ekipą. Problemem okazała się jednak być pandemia, w wyniku której opóźnieniu ulega rozpoczęcie pracy. Już od 15 lipca Turcy mają problem z uzyskaniem pozwolenia na przyjazd do Polski i rozpoczęcie swojej części pracy. Zaledwie cztery ze 152 aplikacji zostały rozpatrzone pozytywnie. Zarówno firma turecka, jak i wykonawca projektu, wnioskują o przyśpieszenie procedur oraz szukaj alternatyw.

Czwarta stacja łódzkiego metra

Pomimo opóźnień związanych z realizacją inwestycji tunelu średnicowego, projekt ulega dalszemu rozszerzaniu. Podczas posiedzenia Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, zaproponowano budowę czwartej stacji łódzkiego metra, która miałaby powstać w okolicy osiedla Montwiłła-Mireckiego, a także parku na Zdrowiu. Pomysł Cezarego Grabarczyka będzie przeanalizowany przez PKP PLK, który po dokonaniu całkowitej oceny proponowanej inwestycji, podejmę stosowną decyzję.