Konstrukcja drugiego szybkiego tunelu kolejowego w Łodzi otrzymuje zielone światło

Wizja budowy drugiego tunelu dla kolei dużych prędkości pod sercem Łodzi staje się coraz bardziej realna. Centralny Port Komunikacyjny (CPK), firma odpowiedzialna za ten projekt, właśnie zdobyła zezwolenie na przystąpienie do prac budowlanych. W rzeczywistości, już rozpoczęły się początkowe działania konstrukcyjne, związane głównie z terenem wokół Łódzkiego Domu Kultury. Niebawem planowane jest rozpoczęcie drążenia tunelu.

Na tym etapie, prace koncentrują się na przygotowaniach. Od września trwają procedury wzmacniające fundamenty Łódzkiego Domu Kultury. Według informacji od CPK, koszt tych działań wynosi nieco ponad 93 miliony złotych netto. Dodatkowo, następuje modyfikacja infrastruktury podziemnej, niezbędnej do przyszłego obsługiwania tunelu. Jest również tworzona sieć energetyczna potrzebna do obsługi tunelu.

Blisko jest już czas na rozpoczęcie budowy tak zwanych komór startowych dla tarcz TBM, które będą drążyć tunel. Pierwsza z nich zostanie zlokalizowana w pobliżu dworca Łódź Fabryczna, a druga na Retkini, w rejonie ulic Obywatelskiej, Maratońskiej i Waltera Janke. CPK już sfinalizował umowę z wykonawcą, który będzie odpowiedzialny za te prace.