Łódź przechodzi na zieloną energię: Panele fotowoltaiczne zasilać będą 20 budynków publicznych

Rozwój odnawialnych źródeł energii nabiera tempa w Łodzi, gdzie planowane jest wprowadzenie paneli solarnych do aż 20 budynków użyteczności publicznej. Zastosowanie technologii słonecznej ma objąć placówki edukacyjne, w tym przedszkola, szkoły podstawowe i ośrodki wychowawcze. Wprowadzenie tej znaczącej inwestycji pozwoli jednocześnie na znaczne oszczędności finansowe dla miasta – nawet do wysokości 400 tysięcy złotych rocznie.

Prace instalacyjne nad systemami solarnymi zostaną przeprowadzone na dachach wybranych placówek. Będą to dwa przedszkola (o numerach 14 i 220), sześć szkół podstawowych (nr 55, 81, 84, 94, 122 – z panelem na dwóch budynkach oraz 184 – z systemem na trzech obiektach), trzy szkoły ponadpodstawowe (XIII i XXIX Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych – panel będzie na dwóch budynkach) oraz pięć specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Łączna moc, jaką zapewnią zainstalowane panele fotowoltaiczne, wyniesie 612 kWp. Szacuje się, że dzięki temu uda się wyprodukować około 600 MWh energii elektrycznej. Ostateczne prace instalacyjne mają zostać zakończone na początku 2024 roku.

Warto dodać, że już w 2023 roku panele fotowoltaiczne zostały wprowadzone w łódzkich domach pomocy społecznej, a także w szkołach i instytucjach kultury.