Łódzkie obchody Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny

W Łodzi odbyły się wydarzenia związane z pierwszymi obchodami Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny. Częścią ceremonii było złożenie kwiatów i zapalenie świec przed Pomnikiem Martyrologii Dzieci, którego lokalizacja jest tam, gdzie podczas okupacji hitlerowskiej znajdował się ośrodek dla dzieci. Obchody obejmowały również mszę św., odprawioną specjalnie w intencji tych dzieci, a także ekspozycję poświęconą ich pamięci.

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, ustanowiony przez Sejm RP w lipcu bieżącego roku, obchodzony jest 10 września. Zgodnie z treścią uchwały, święto to jest hołdem dla Polskich Dzieci Wojny – tych, które mimo doznań traumy spowodowanej rzezią II wojny światowej i zbrodniczymi czynami niemieckich i sowieckich okupantów, pomimo wszystko były w stanie odbudować naszą Ojczyznę z ruin. To również wyraz szacunku i wdzięczności za ich wysiłki.

Data 10 września nie jest przypadkowa – to dniem upamiętniającym akcję masowych aresztowań przeprowadzonych w 1943 roku przez niemiecką żandarmerię i gestapo. Podejrzewane o współpracę z ruchem oporu rodziny w Wielkopolskim Mosinie straciły swoje dzieci, które zostały aresztowane. Większość z nich trafiła do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci, usytuowanego na ulicy Przemysłowej w Łodzi. To właśnie tam odbyły się obchody Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny.