Łódź staje się zielona: plany rozbudowy miejskiej zieleni

Wspólna inicjatywa miasta Łódź i partnerów zewnętrznych ma na celu nasycenie zielenią wszelkich przestrzeni miejskich, gdzie pozwala na to ukształtowanie terenu. Głównym priorytetem jest ekspansja kompleksów leśnych znajdujących się na terenie miasta, które są również nazywane „zielonymi płucami” tego miejsca.

W ramach przedsięwzięcia, powstają także mniejsze grupy drzew, tworzące mini lasy, obejmujące łącznie 3 tysiące drzew różnych gatunków. Aleje złożone z 500 drzew, w tym lip, dębów, wiśni, głogów i jesionów, zostaną rozmieszczone wzdłuż wielu łódzkich ulic, praktycznie w każdej dzielnicy.

Mieszkańcy Łodzi sami zgłaszają potrzebę zwiększonej ilości zieleni, zwłaszcza w centrum miasta. Cień rzucany przez drzewa zapewnia przyjemne schronienie przed intensywnym słońcem w gorące dni.

Magdalena Gałkiewicz, przedstawicielka łódzkich Zielonych podkreśla jednak, że oprócz sadzenia nowych drzew, równie ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki już istniejącym roślinom, szczególnie pod kątem ich nawadniania w okresach suszy.

Magdalena Gałkiewicz mówi: „Jeszcze zbyt wiele miejsc w naszym mieście cierpi na niedobór zieleni. Dotyczy to przede wszystkim centrum miasta, co potwierdzają również nasze badania przeprowadzone latem tego roku. W centrum brakuje drzew i innych form zieleni. Dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z sadzeniem nowych drzew, zapewnić środki na ich pielęgnację w budżecie miasta”.

Zielone plany Łodzi nie kończą się jednak na drzewach. W ramach projektu, w dwóch parkach – Podolskim i Poniatowskiego – zostanie posadzonych 3,5 tysiąca krzewów kalmii wąskolistnej i cisów pospolitych. Nadto na Górce Rogowskiej powstanie ogród różany składający się z 700 różnych odmian.