Łódzkie województwo coraz bardziej wyludnione: Łódź notuje największy spadek populacji

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy niepokojący trend wyludniania się Łódzkiego, dotykający przede wszystkim miast tego regionu. Szczególnie niekorzystne zmiany demograficzne dokonały się w Łodzi, gdzie liczba mieszkańców skurczyła się o ponad 120 tysięcy w ciągu ostatnich dwóch dekad – to największy spadek populacji spośród wszystkich miast Polski. Nasza analiza pozwoliła na identyfikację miast w Łódzkiem, które odnotowały najgwałtowniejsze procesy depopulacji.

Demografia województwa łódzkiego jest alarmująca. W latach 2002-2021, populacja tego regionu skurczyła się z około 2,6 miliona do około 2,4 miliona ludzi, co oznacza spadek o 7,3 procent. Przewiduje się, że jeśli obecny trend utrzyma się, do roku 2050 liczba mieszkańców Łódzkiego może spaść poniżej 2 milionów.

W większości miast w województwie łódzkim odnotowano spadek liczby mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, tylko 7 miejscowości zanotowało wzrost populacji od 2002 do 2021 roku. Największy przyrost populacji zaobserwowano w Lututowie (+64,2%), Rozprzy (+10,8%) i Lutomiersku (+8,3%). Patrząc jednak na konkretną liczbę osób, najwięcej nowych mieszkańców pojawiło się w Aleksandrowie Łódzkim (+1564), Konstantynowie Łódzkim (+1017) oraz Lututowie (+887).

Kiedy jednak mowa o ubytku mieszkańców, na czoło listy wybija się Łódź. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba jej mieszkańców spadła o ponad 121 tysięcy (-15,4%). Jest to największy spadek populacji zauważony w jakimkolwiek polskim mieście w XXI wieku. Na kolejnym miejscu znalazły się Poznań i Katowice, które straciły odpowiednio 47 tysięcy i 38 tysięcy mieszkańców.