Planowane oddzielenie torowiska od jezdni na łódzkim Rondzie Solidarności – czy nadal aktualne?

Wątpliwości związane z planem separacji torowiska od jezdni na zachodnim fragmencie łódzkiego Ronda Solidarności wciąż są niewyjaśnione. Informacji na ten temat nie udziela Łódzki Zarząd Dróg i Transportu. Tymczasowe rozwiązanie problemu z korkami ma być zmodyfikowanie schematu przystanków miejskiego transportu w obszarze skrzyżowania.

Temat potrzeby rekonstrukcji Ronda Solidarności był często poruszany w Łodzi. Torowisko ruchu ulicznego na ulicy Pomorskiej nie było izolowane od drogi, co powodowało opóźnienia tramwajów nawet do 20 minut w godzinach szczytu. Pasażerowie zgłaszali te problemy do budżetu obywatelskiego, a także motorniczy informowali o poważnych opóźnieniach. W 2017 roku wschodnie wejście do ronda zostało przebudowane, częściowo oddzielając torowisko od jezdni, co poprawiło sytuację. Jednakże, zmiany te nie dotyczyły ruchu na wschód – w kierunku zajezdni Telefoniczna i osiedla Stoki.

Rada miasta Łodzi planowała kontynuować tego typu działania i segregować torowisko również na zachodnim podejściu do ronda. Jednakże, zakres przewidywanych prac tam był większy: wymagałoby to między innymi przemieszczenia słupów trakcyjnych. Dodatkowo jedna z parceli, która musiałaby być wykorzystana do nowej drogi, należy do Skarbu Państwa, który według miejskich urzędników, nie wyraził zgody na jej zamianę na inną nieruchomość. Miasto rozważało zastosowanie procedury ZRID. Jesienią 2017 roku zapowiedziano, że przebudowa zostanie ukończona w 2018 lub 2019 roku, ale ostatecznie do dzisiaj nie doszło do realizacji tych planów. Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta głównym powodem były kwestie finansowe.

Wiosną tego roku magistrat podjął decyzję o złagodzeniu problemu korków na rondzie poprzez inną strategię. Przystanek autobusowy kierujący się na wschód przeniesiono na wschodnią stronę ronda, niedaleko Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Myśląc o pasażerach, dla których nowa lokalizacja byłaby zbyt odległa, wyznaczono dodatkowy punkt postojowy tramwajów przy ulicy Wierzbowej (tylko w kierunku wschodnim).