Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów przy ul. Maratońskiej – pierwszy krok w rozbudowie sieci rowerowej na Retkini

Zachodzące prace budowlane przy ulicy Maratońskiej służą stworzeniu bezpiecznej i komfortowej trasy dla pieszych i cyklistów, co jest początkiem szerszego planu modernizacji infrastruktury rowerowej na terenie łódzkiego Retkini. Kluczowym elementem dla sprawnego poruszania się po mieście na rowerze jest ciągłość i spójność infrastruktury dedykowanej cyklistom.

Budowa tej nowej drogi dla pieszych i użytkowników jednośladów, przebiegająca wzdłuż ulicy Maratońskiej od skrzyżowania z ulicą Retkińską aż do alei Waltera-Janke, jest obecnie na ostatnim etapie. Całość trasy pokryta jest już utwardzoną nawierzchnią, natomiast jeszcze do zrealizowania pozostają prace wykończeniowe oraz instalacja oznakowań.

Ta ścieżka pieszo-rowerowa to tylko początek zaplanowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową na Retkini. Kolejnym etapem będzie realizacja drogi dla rowerzystów wzdłuż alei Waltera-Janke, która aktualnie jest jeszcze na etapie projektowania. Jej celem będzie umożliwienie wygodnej komunikacji z już istniejącą infrastrukturą rowerową przy ulicy Obywatelskiej. W przyszłości, połączenie tych dróg z trasami wzdłuż ulicy Retkińskiej, alei Bandurskiego oraz alei Jana Pawła II pozwoli na stworzenie na Retkini spójnej i funkcjonalnej sieci komunikacyjnej dla rowerzystów.