Nowoczesna rehabilitacja w łódzkim szpitalu po inwestycji wartej 11 milionów złotych

Inwestycja o wartości ponad 11 milionów złotych pozwoliła na gruntowny remont poradni rehabilitacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu im. Kopernika w Łodzi. Dzięki tej modernizacji zdolność przychodni do przyjmowania pacjentów znacząco wzrosła. Ponadto, umożliwiło to wprowadzenie innowacyjnych metod terapii.

Największa placówka medyczna w regionie łódzkim – Szpital Wojewódzki im. Kopernika – oferuje teraz odnowioną i rozbudowaną poradnię rehabilitacyjną. Dzięki niej, codziennie około 200 osób z różnymi schorzeniami, takimi jak nowotwory, urazy, choroby reumatyczne czy powikłania po udarach i operacjach ortopedycznych, ma możliwość korzystania z rehabilitacji.

Poradnia jest wyposażona w najnowsze, zrobotyzowane urządzenia medyczne. Przy ich użyciu, pacjenci podczas ćwiczeń mogą przenieść się do świata wirtualnej rzeczywistości, co czyni proces rehabilitacji także formą rozrywki.

Lista usług rehabilitacyjnych oferowanych przez poradnię została teraz poszerzona o rehabilitację urologiczną i proktologiczną oraz specjalistyczną fizjoterapię ręki – obszary, które do tej pory nie były dostępne w ramach opieki medycznej na terenie województwa łódzkiego.

Inwestycja w rozbudowę poradni jest częścią większego projektu, który docelowo ma kosztować 110 milionów złotych. Modernizacja trwała dwa lata i miała na celu przede wszystkim poprawienie warunków leczenia dla pacjentów.