Nowy projekt budowlany w Łodzi zgodny z "lex deweloper" akceptowany przez Radę Miejską

W wyniku decyzji Rady Miejskiej w Łodzi, spółka T17, będąca połączeniem dwóch firm, uzyskała zielone światło do realizacji swojego planu. Ambicją firm jest stworzenie apartamentowca na ulicy Tymienieckiego 17, zgodnie z przepisami specustawy mieszkaniowej znanego jako „lex deweloper”.

Projekt, który miał swoje korzenie w umysłach architektów z renomowanego Konior Studio, zakłada powstanie dwóch sześciokondygnacyjnych budynków połączonych parterem. Lokalizacja przewidziana na inwestycję znajduje się naprzeciwko parku im. Jana Kilińskiego. Struktura nazwana T17 będzie gospodarzem dla 72 mieszkań, 4 lokali usługowych oraz podziemnego parkingu zdolnego pomieścić 65 samochodów. Czerwona cegła ma dominować na elewacji budynku, nawiązując do architektury większości historycznych budynków na tym terenie.

Zaakceptowanie projektu T17 przez łódzkich radnych to nie tylko dobra wiadomość dla przyszłych mieszkańców, ale także dla okolicy jako całości. Inwestorzy obiecali przekształcenie terenu między nowym budynkiem a ulicą Kilińskiego (południowa strona ulicy Tymienieckiego) w zielony skwer. Skwer ma zawierać symbolicznie odtworzony fragment koryta rzeki Lamus, która od początku XX wieku jest ukryta w podziemnym kanale. Przewiduje się również utworzenie pieszo-rowerowego szlaku, który będzie śledzić ścieżkę dawnej kolei scheiblerowskiej. Teren będzie ozdobiony licznymi dużymi drzewami, a jego serce ma być rzeźba lub fontanna odzwierciedlająca fabryczną historię tego miejsca. Koncept został opracowany we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMŁ i stanowi uzupełnienie miejskiego projektu odkrycia rzeki Lamus obejmującego park im. Kilińskiego i rejon Placu Zwycięstwa przy Parku Źródliska.