Obywatelska inicjatywa Lewicy na rzecz wdów i wdowców

Partia Lewica przedstawiła propozycję ustawy zmierzającej do wsparcia emerytów, których małżonkowie nie żyją. W chwili obecnej, wdowcy mają prawo do renty rodzinnej, która wynosi 85% wyższego świadczenia emerytalnego. Inicjatywa Lewicy sugeruje, że emeryci po stracie małżonka powinni mieć możliwość utrzymania swojego emerytalnego świadczenia i zwiększenia go o 50% wartości renty rodzinnej, lub mogliby otrzymywać rentę rodzinna po zmarłym współmałżonku i dodatkowo 50% swojej emerytury. Niemniej jednak, łączna kwota świadczeń nie mogłaby przekroczyć trzykrotności średniego poziomu emerytury, co w praktyce oznaczałoby maksymalną kwotę 7625 złotych.

Zbiórka podpisów popierających tę inicjatywę rozpoczęła się 8 listopada. Aby projekt mógł zostać przedłożony do debaty w Sejmie, konieczne było zdobycie co najmniej 100 tysięcy podpisów. Lewica ogłosiła w kwietniu, że zdołała zgromadzić ponad 200 tysięcy podpisów. Ustawa mająca na celu wprowadzenie tzw. „wdowiej emerytury” ma zostać omówiona podczas pierwszego posiedzenia Sejmu w lipcu, planowanego na 5 lipca.

W międzyczasie pojawiła się nowa propozycja dotycząca dodatkowego świadczenia, o której informuje dziennik „Fakt”. Związek zawodowy „Solidarność” zasugerował wprowadzenie miesięcznego dodatku dla seniorów do wysokości 900 złotych. Nowe świadczenie otrzymało nazwę „900 plus dla seniorów”. Według przedstawicieli „Solidarności”, ich propozycja jest bardziej korzystna od tej przedstawionej przez Lewicę.

Propozycja związku „Solidarność” obejmuje poszerzenie zakresu pomocy udzielanej w ramach dodatku pielęgnacyjnego, który obecnie przysługuje osobom powyżej 75 roku życia i wynosi 294,39 złotych. Związkowcy chcieliby, aby po ukończeniu 80 lat przez seniora, wartość dodatku wzrosła dwukrotnie – do 588,78 złotych, a po przekroczeniu 85 lat – do 883,17 złotych. Właśnie stąd wzięła się nazwa nowego świadczenia.

Dziennik „Fakt” donosi także, że związek „Solidarność” zaproponował sposób na znalezienie funduszy na finansowanie wyższych dodatków. Środki miałyby pochodzić ze składek płaconych przez przedsiębiorców i istnieje również postulat opodatkowania wszystkich umów zlecenia.