Ogłoszenie konkursu o realzacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Łodzi

Prezydent Łodzi zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym realizacji zadań publicznych w sferze pomocy społecznej. Zadania te obejmują świadczenie wsparcia dla rodzin i jednostek doświadczających trudności życiowych, jak również działania mające na celu wyrównanie szans tych grup.

Konkurs skupia się na kilku obszarach pomocy społecznej. Pierwszym z nich jest utworzenie i zarządzanie ośrodkami wsparcia dla osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi, które będą funkcjonować jako środowiskowe domy samopomocy.

Drugi obszar obejmuje stworzenie i prowadzenie podobnych ośrodków, lecz zorganizowanych w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Trzecim elementem konkursu jest organizacja oraz dostarczanie specjalistycznych usług opiekuńczych na miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, jego zakresu i warunków udziału można znaleźć za pośrednictwem linku do ogłoszenia konkursowego, który jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.