Planowanie przestrzenne w obrębie ulic Pienistej i Maczka – nowa inicjatywa łódzkich radnych

Radni z Łodzi niedawno przyjęli postanowienie, które daje początek procesowi tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru okalającego ulice Pienistą i Maczka. Ten niewielki obszar otacza miejski port lotniczy im. W. Reymonta, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje podejmowane w ramach omawianego dokumentu.

Oryginalnie, teren ten miał być uwzględniony w znacznie szerszym planie zagospodarowania, jednak oczekiwania odnośnie ochrony terenów przyrodniczych sprawiły, że jego finalizacja mogłaby potrwać długi czas. Mając na uwadze rosnącą presję inwestycyjną, miasto podjęło decyzję o natychmiastowych działaniach ograniczających możliwość pojawienia się konfliktów i problemów wynikających z bliskości lotniska.

Magdalena Talar-Wiśniewska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zwróciła uwagę na to, że budownictwo wielorodzinne mogłoby prowadzić do powstawania licznych konfliktów. Nowi mieszkańcy mogliby doświadczyć trudności związanych z bliskością lotniska. Wskazała również na fakt, że projekt planu dla mniejszego obszaru powinien spotkać się z mniejszą liczbą kontrowersji, gdyż w pobliżu ulic Pienistej i Maczka nie ma cennych terenów leśnych.

Przedstawicielka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zapewniła również, że długoterminowe plany obejmują integrację istniejących na Lublinku terenów zielonych, co będzie miało odzwierciedlenie w finalnym kształcie planów miejscowych. Dodatkowo, należy podkreślić, że ewentualna ekspansja osiedli mieszkaniowych w tej części miasta mogłaby spowodować poważne problemy komunikacyjne – niektóre ulice nie są przystosowane do obsługi ruchu autobusowego.