Podano, jak duże środki na modernizację linii tramwajowej w Łodzi nie zostały wykorzystane

Jest już jasne, jak dużą sumę funduszy przeznaczonych na renowację linii tramwajowej prowadzącej do Konstantynowa Łódzkiego w Łodzi nie udało się wykorzystać. Władze lokalne mają zamiar negocjować z urzędnikami na szczeblu wojewódzkim, aby te niewykorzystane fundusze europejskie mogły być przeznaczone na inne inicjatywy. Prace remontowe zostaną zakończone z znacznym opóźnieniem, które przekracza okres rozliczeniowy projektów kończących się w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Mimo wcześniejszych zapewnień, prace remontowe nie zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Oznacza to nie tylko późniejsze rozpoczęcie usług tramwajowych, ale także komplikacje związane z rozliczeniem dotacji unijnej przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Jak potwierdził Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, odpowiedzialny za zarządzanie programem, nie ma możliwości finansowania prac, które nie będą realizowane po 31 grudnia bieżącego roku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Łodzi ujawniono, jak duży jest problem z wykonaniem remontu. Radni przyjęli zmiany w budżecie miasta na rok 2023, w tym te związane z oczekiwaniem na brak wypłaty części dotacji unijnej na remont linii do Konstantynowa. Przewiduje się, że dochody miasta spadną o 18 mln 6 tys. 930 zł. To stanowi znaczną część początkowo przewidywanej dotacji, która miała wynosić prawie 32 mln zł.

– W części wydatkowej również nastąpią odpowiednie zmiany, część kosztów przesuniemy na rok 2024 – powiedział Krzysztof Mączkowski, skarbnik miasta Łodzi. W budżecie na przyszły rok ma znaleźć się ponad 22 mln zł, które pierwotnie planowano wydać jeszcze w tym roku. Łódź będzie musiała samodzielnie sfinansować prace, które nie zostały zrealizowane w terminie.